And the winner is...
MAN Lion’s Coach crowned “Coach of the Year 2020"

รถบัสโดยสาร

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยี่ห้อ MAN ได้รับการยืนหยันจากทั่วโลกในเรื่องของประสิทธิภาพ นวัตกรรมและความใกล้ชิดกับลูกค้า ความไว้วางใจของลูกค้า ขึ้นอยู่กับความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ของ MAN ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือกุญแจสู่ความสำเร็จของเรา ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 100 ปีของการผลิตรถบรรทุกและรถโดยสารของ MAN ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า: ประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับเราไม่ใช่แค่เพียงเครื่องหมายการค้า

นอกเหนือจากตัวถังรถแล้ว กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราในประเภทของรถบัสโดยสาร ยังรวมถึงรถบัสโดยสารในเมืองและรถบัสโดยสารระหว่างเมือง รวมถึงรถโค้ชสำหรับท่องเที่ยวอีกด้วย ด้วยประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงสุด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมที่เป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุด รถบัสโดยสาร MAN ที่สร้างความประทับใจด้วยคำว่าคุณภาพสูงสุดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราทั้งหมด